Terug naar het nieuwsoverzicht

Doorstromen naar een andere groep

27 november 2018 - Alles Kidz Kinderopvang

Voor het wennen en het afscheid, nemen we de benodigde tijd. Op die manier kan niet alleen het individuele kind, maar ook de groep worden voorbereid. Dit geeft de kinderen duidelijkheid en daarmee een gevoel van veiligheid. Tevens stimuleren we hiermee het groepsproces doordat de kinderen bij elkaar betrokken worden. Voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en de groep is het van belang goed en snel te wennen.

In de wenperiode als een kind bijna overgaat naar een volgende groep of de buitenschoolse opvang, bezoekt een kind tijdelijk twee groepen. Dit gaat in samenspraak met de ouder(s) en de mentor. We doen dit heel bewust om een kind geleidelijk te laten wennen aan de nieuwe groep en om niet over grenzen van kinderen heen te gaan. Het belang van het kind staat hierbij telkens voorop. De wenperiode bedraagt normaal gesproken één maand. Er wordt naar het kind gekeken en naar het aantal dagen dat het per week komt hoe vaak een kind per week gaat wennen. Het aantal keer is afhankelijk van het kind.

Voordat de wenperiode start vindt er een warme overdracht plaats tussen de huidige en nieuwe mentor van het kind. Dit houdt in dat er naast schriftelijk ook mondeling wordt overgedragen.

Het doel van de wenperiode is dat het kind zich veilig voelt in de nieuwe situatie en zich vrij gaat voelen om zich in de groep te voegen, te spelen en zich te ontwikkelen. Naast de tijd die het kind nodig heeft op de groep, is het begeleiden van de nieuwe kinderen van belang.

Overig nieuws

[website] - icon-contact

Contact

Naar aanleiding van uw vraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. 

Neem direct contact op

[website] - icon-contact

Rondleiding

Meer weten over Alles Kidz Kinderopvang? Heeft u vragen over beschikbaarheid of wilt u een kijkje nemen op onze locatie? Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding.

Vraag een rondleiding aan

[website] - icon-contact

Bel me terug

Naar aanleiding van uw vraag nemen wij telefonisch contact met u op. 

Bel me terug

[website] - icon-contact

Inschrijven

Ja, ik wil mijn kind(eren) inschrijven! Vul hier uw gegevens in. We nemen contact met u op om de beschikbaarheid te bespreken.

Direct inschrijven