Terug naar het nieuwsoverzicht

Inspectierapport dagopvang en BSO

05 maart 2020 - Alles Kidz Kinderopvang

Gaat je kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan mag je verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het bijdraagt aan een goede ontwikkeling van je kind. Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De inspecteur kinderopvang van de GGD controleert of het kindercentrum zich aan deze eisen houdt.

De GGD-inspectie

Wat doet de inspecteur? De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt het kindercentrum jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:

- De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;

- Observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;

- Gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;

- Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum;

- Schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’).

Het inspectierapport

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien. Het wordt op de website van het kindercentrum gepubliceerd. GGD-inspectierapporten zijn openbaar. Je kunt deze vinden op het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Overig nieuws

[website] - icon-contact

Contact

Naar aanleiding van uw vraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. 

Neem direct contact op

[website] - icon-contact

Rondleiding

Meer weten over Alles Kidz Kinderopvang? Heeft u vragen over beschikbaarheid of wilt u een kijkje nemen op onze locatie? Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding.

Vraag een rondleiding aan

[website] - icon-contact

Bel me terug

Naar aanleiding van uw vraag nemen wij telefonisch contact met u op. 

Bel me terug

[website] - icon-contact

Inschrijven

Ja, ik wil mijn kind(eren) inschrijven! Vul hier uw gegevens in. We nemen contact met u op om de beschikbaarheid te bespreken.

Direct inschrijven