Terug naar het nieuwsoverzicht

Bij Alles Kidz Kinderopvang staat kwaliteit hoog in het vaandel

19 september 2018 - Alles Kidz Kinderopvang

Bij Alles Kidz Kinderopvang wordt dagelijks gestreefd naar het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Onder kwaliteitszorg verstaan wij enerzijds de zorg die wij bieden en de borging daarvan en anderzijds een aantal gezamenlijke afspraken omtrent normen en waarden.

Wij hebben de onderstaande afspraken gemaakt om te borgen wat wij willen bereiken en wat wij doen in de kinderopvang. Hierbij houden we ons aan de huidige wet- en regelgeving.

Jaarlijks worden we door de GGD geïnspecteerd waarbij de inspecteur kijkt of er kwalitatief goede kinderopvang wordt geleverd. Hierbij wordt gekeken of er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen op het gebied van:

  • Ouderinspraak;
  • Personeel;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • De accommodatie en inrichting;
  • De groepsgroottes;
  • Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
  • Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk;
  • Klachten;
  • En voorschoolse educatie.

De GGD-rapporten zijn openbaar in te zien in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) en terug te vinden op website; www.alleskidzkinderopvang.nl

Wij beschikken over een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden. Dit beleid is continue in beweging. Waar nodig wordt het direct aangepast.

Tijdens de openingstijden van Alles Kidz Kinderopvang zijn er altijd opgeleide Bedrijf Hulp Verleners (BHV’ers) en gecertificeerde E.H.B.O’ers aanwezigzodat bij gevaarlijke situaties letsel en schade bij kinderen, hun ouders en de medewerkers zo veel mogelijk wordt voorkomen.Jaarlijks worden er minimaal 2 ontruimingsoefeningen gehouden, schriftelijk vastgelegd en geëvalueerd. 

De directie van Alles Kidz Kinderopvang draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt onder andere middels diverse overlegvormen: gesprekken met individuele medewerkers, groepsoverleggen en teamoverleggen. Ook wordt er jaarlijks een scholingsplan gemaakt met daarin structurele herhalingen van bijv. EHBO en BHV maar ook wordt er nieuwe scholing opgenomen. Denk hierbij aan VVE (vroeg en voorschoolse educatie)

Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling door gebruik te maken van het observatie- en registratiesysteem KIJK!.

De oudercommissie is een orgaan dat ons adviseert en ons scherp houdt als het gaat om bijv. kwaliteitszorg.

[website] - icon-contact

Contact

Naar aanleiding van je vraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met je op. 

Neem direct contact op

[website] - icon-contact

Rondleiding

Meer weten over Alles Kidz Kinderopvang? Heb je vragen over beschikbaarheid of wil je een kijkje nemen op onze locatie? Wij nodigen je graag uit voor een rondleiding.

Vraag een rondleiding aan

[website] - icon-contact

Bel me terug

Naar aanleiding van je vraag nemen wij telefonisch contact met je op. 

Bel me terug

[website] - icon-contact

Inschrijven

Ja, ik wil mijn kind(eren) inschrijven! Vul hier je gegevens in. We nemen contact met je op om de beschikbaarheid te bespreken.

Direct inschrijven