Terug naar het nieuwsoverzicht

Wat betekent Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) eigenijk?

08 september 2018 - Alles Kidz Kinderopvang

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Alles Kidz Kinderopvang werkt met een gecertificeerd, voorschools educatieprogramma: de Piramide- methode (Cito). De Piramide-methode ondersteunt het jonge kind, met een mogelijke ontwikkelingsachterstand, op een of meerdere gebieden. Er is aandacht voor kinderen die extra ondersteuning of uitdaging vragen zoals pientere kinderen en/of kinderen met een vertraagde ontwikkeling.

 

De uitgangspunten van Piramide zijn:

-  Basisontwikkeling: versterken van welbevinden, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid. Het bevorderen  van actieve en betrokken deelname aan gezamenlijke activiteiten.

- Taalontwikkeling: bevorderen van het inzetten van de Nederlandse taal als communicatiemiddel en het ontwikkelen van een breed begrip van de Nederlandse taal.

- Sociale ontwikkeling: interesse in anderen bevorderen, stimuleren van samenspel, leren samen gebruik te maken van de speelmaterialen, bevordering van zelfredzaamheid.

-  Communicatieve ontwikkeling: bevorderen dat kinderen in staat zijn contact te maken en houden met anderen.

 Piramide in de praktijk

Piramide werkt met thema’s en is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Ieder jaar staan (bijna) dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Binnen deze thema’s is er ruimte voor ontdekken en beleven. Tijdens een thema komen er activiteiten, spelletjes en liedjes aan bod die te maken hebben met het thema.

De uitvoering van een project (thema) duurt 3 tot 4 weken, en wordt in stappen gedaan. Het begint met oriënteren, daarna volgt het demonstreren waarin kinderen met concreet materiaal en al hun zintuigen het thema ontdekken. De volgende stappen zijn het verbreden en verdiepen, waarbij meer leerervaringen worden opgedaan en de afstand van hier en nu en van concreet naar abstract wordt vergroot.

Daarnaast speelt de inrichting een grote rol. Het biedt de kinderen de kans om tijdens het vrij spelen in aanraking te komen met nieuwe materialen. Daarnaast stimuleert het hun woordenschat. Op alle groepen zijn verschillende vaste hoeken die voor de kinderen duidelijk herkenbaar zijn. De ruimte is passend ingericht voor de kinderen van deze leeftijd. Het VVE- materiaal is in de diverse speel-leerplekken voor de kinderen beschikbaar en ze kunnen het materiaal tijdens vrij spel of tijdens begeleid spel ontdekken.

Subsidie gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg ziet een VVE aanbod door een gecertificeerde voorschoolse voorziening als een basisvoorziening voor alle peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar woonachtig in de gemeente Tilburg.

Alle peuters hebben in basis recht op een VVE aanbod twee dagdelen per week van 5,5 uur per dagdeel (totaal 11 uur).

 

Overig nieuws

[website] - icon-contact

Contact

Naar aanleiding van uw vraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. 

Neem direct contact op

[website] - icon-contact

Rondleiding

Meer weten over Alles Kidz Kinderopvang? Heeft u vragen over beschikbaarheid of wilt u een kijkje nemen op onze locatie? Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding.

Vraag een rondleiding aan

[website] - icon-contact

Bel me terug

Naar aanleiding van uw vraag nemen wij telefonisch contact met u op. 

Bel me terug

[website] - icon-contact

Inschrijven

Ja, ik wil mijn kind(eren) inschrijven! Vul hier uw gegevens in. We nemen contact met u op om de beschikbaarheid te bespreken.

Direct inschrijven